Algemeen

Huisstunt, een handelsnaam van Huisstunt B.V., is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 87952939. Huisstunt is een Nederlands opererende platform voor het kopen/verkopen en huren/verhuren van Objecten die aangeboden worden door particulieren en makelaars. De informatie die op of via deze site wordt aangeboden is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en kan niet worden gezien of gelezen als een advies of aanbeveling. Beslissingen die je neemt op basis van deze informatie vallen onder jouw eigen verantwoordelijkheid. Huisstunt behoudt zich het recht voor om de informatie die wordt aangeboden op of via deze site te allen tijde zonder vooraankondiging te wijzigen. Wij raden je aan om deze disclaimer zorgvuldig en met enige regelmaat te lezen.

Beperking aansprakelijkheid

Hoewel Huisstunt er altijd naar streeft om juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden op haar website, kan Huisstunt je dit niet garanderen. Huisstunt garandeert ook niet dat deze site foutloos of ononderbroken zal functioneren. Ook is Huisstunt niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door of het gevolg is van storingen, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van de informatie op haar website. Huisstunt aanvaardt verder geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van sites van derden door middel van links of feeds via deze website. De betrouwbaarheid, juistheid, redelijkheid en volledigheid van informatie op dergelijke sites is door Huisstunt niet uitvoerig geverifieerd. Een zodanig gebruik van of verwijzing naar deze website dat mogelijk het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, is niet toegestaan. Ook het hierdoor verhinderen van de toegang, het in gevaar brengen van het functioneren van deze site of de op of via deze site aangeboden informatie of de gebruikte software aantasten, is niet toegestaan. Huisstunt, noch haar medewerkers zijn aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade geleden door derden bij verboden of onjuist gebruik.

Intellectuele eigendomsrechten

Huisstunt behoudt alle rechten (waaronder – maar niet beperkt tot – auteursrechten, merk- en handelsnaamrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op deze site aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, downloaden of op andere wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Huisstunt. Je mag informatie op deze site wel afdrukken en/of downloaden voor jouw eigen persoonlijke gebruik.