Privacyverklaring voor makelaars

Wie wij zijn

Huisstunt staat officieel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Huisstunt B.V., onder nummer 87952939. Ons kantoor staat op De Droogmakerij 73K – 75K in Heiloo . In de rest van dit document gebruiken we onze verkorte en beter bekende naam: huisstunt.

Huisstunt is er om u als makelaar te ondersteunen in uw werk. Uw privacy is voor ons van het grootste belang. Natuurlijk verwerken we persoonsgegevens van u, dat hoort simpelweg bij ons werk. U verwacht van ons bijvoorbeeld dat we uw persoons- en kantoorgegevens tonen op ons platform. In ons hele werkproces gaan we heel zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we u graag – in zo helder mogelijke taal – uit wat we doen, waarom en wat het voor u betekent.

Allereerst beloven we u dat:

 • we transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken
 • we uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat we ze nodig hebben
 • we passende technieken inzetten om uw persoonsgegevens te beschermen
 • u zelf in hoge mate controle hebt over uw persoonsgegevens
 • we bereikbaar en beschikbaar zijn als u met ons wilt communiceren over uw privacy bij huisstunt

We gebruiken in dit document enkele begrippen die we u van tevoren graag even verduidelijken:

 • Huisstunt supportdesk: het service-loket en communicatiekanaal van Huisstunt voor de makelaar
 • Huisstunt-platform: de website huisstunt.nl
 • Object: een woning die (of zakelijk vastgoed dat) op het huisstunt-platform te koop of te huur staat of heeft gestaan

Voor wie geldt dit privacybeleid

Deze privacyverklaring is bedoeld voor u als makelaar. Bij huisstunt gaan we zorgvuldig om met de persoonsgegevens van makelaars. We willen u informeren over hoe we uw persoonsgegevens verwerken. Hiervoor hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Voor zover u gebruik maakt van het huisstunt-platform als bezoeker, geldt naast deze privacyverklaring de reguliere privacyverklaring voor bezoekers.

Welke persoonsgegevens verwerkt huisstunt?

We verwerken van u de volgende gegevens:

 • A.) Makelaarsgegevens: Gegevens over uw kantoor, presentatiegegevens t.b.v. uw kantoorpagina, gegevens over medewerkers van uw kantoor (incl. individuele e-mailadressen en telefoonnummers), eventueel lidmaatschap of certificering, adresgegevens, financiële gegevens, kantoorprofiel, gegevens die u invult op formulieren beschikbaar via huisstunt.nl/voormakelaars.
 • B.) Bestelgegevens: producten of diensten die u afneemt
 • C.) Automatisch gegenereerde gegevens: zoals IP-adressen, browsergegevens, gegevens over uw websitegebruik en gebruik van features in de huisstunt supportdesk.
 • D.) Verkoopgegevens: aantal en type Objecten in verkoop, daadwerkelijk verkocht en de betrokken regio.
 • E.) Beoordelingen: gegevens over beoordelingen van u of uw kantoor, aangereikt door verkopers, verhuurders, huurders of kopers van de door u aangeboden objecten en uw eventuele reactie daarop.
 • F.) Feedbackgegevens platform, zoals gegevens die u invult op feedbackformulieren en enquêtes met betrekking tot ons platform
 • G.) Klantcontactgegevens, zoals e-mails die u verstuurt aan de Customer Service van huisstunt.
 • H.) Identificatiegegevens, zoals een kopie van uw identiteitsbewijs (zonder BSN en pasfoto) in geval van het uitoefenen van uw rechten als betrokkene.

Bovengenoemde gegevens zijn alleen van toepassing als het om persoonsgegevens gaat, en dus herleidbaar tot een natuurlijke persoon (daar hoort ook de eenmanszaak of v.o.f. bij).

Waarom verwerkt huisstunt persoonsgegevens?

Het is noodzakelijk voor ons om de persoonsgegevens die u aanlevert, te verwerken om onze diensten te kunnen aanbieden en te verbeteren, en om ons platform veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons contact met u als klant van huisstunt goed te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Onder marketingdoeleinden verstaan we (markt)analyses, statistisch onderzoek, het toesturen van nieuwsbrieven, gerichte advertenties en andere content en profiling (zie hieronder bij ‘Hoe zit het met profiling?’). Wanneer we persoonsgegevens verwerken op basis van de uitvoering van de overeenkomst of op basis van een wettelijke verplichting, dan is het verstrekken van die persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om gebruik te kunnen maken van onze diensten en producten. Optionele velden geven we als zodanig aan.

Hieronder is per doel uitgewerkt welke persoonsgegevens wij verwerken en op basis van welke wettelijke grondslag wij dat doen.

Huisstunt Tabel Privacy Makelaars

Hoe komt huisstunt aan persoonsgegevens?

Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover huisstunt beschikt is door uzelf of een van uw collega’s aangeleverd. Voorbeelden hiervan zijn medewerkersgegevens die u aan de kantoorinformatie toevoegt, informatie over uzelf of uw collega’s die u verstrekt aan onze accountmanagers of feedback die u zelf aan huisstunt verstrekt, bijvoorbeeld via een enquête.

Daarnaast ontvangt huisstunt via TIARA, de database van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen NVM (‘NVM’), de gegevens van uw kantoor die u bij uw oorspronkelijke registratie hebt verstrekt, waaronder persoonsgegevens en verkoopgegevens van u als makelaar. Brancheverenigingen verstrekken huisstunt persoonsgegevens uit hun respectievelijke ledenbestand.

Daarnaast kunnen huisstunt-bezoekers die betrokken zijn bij de transactie van een object, een beoordeling over uw dienstverlening achterlaten als u als makelaar ervoor kiest van deze optie gebruik te maken. Ook kunnen bezoekers van het huisstunt-platform gegevens over u als makelaar verstrekken als zij feedback geven via onder andere ‘meld een fout’, ‘meld misbruik’ of rechtstreeks aan huisstunt.

Verder verwerkt huisstunt automatisch gegenereerde informatie, zoals klikgedrag op ons platform, uw IP-adres en browsergegevens. Dit vindt onder andere plaats met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid).

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze bezitten, om u optimaal te bedienen of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijn:

 • Als klant van huisstunt kunnen we u benaderen met nieuws, acties of tips totdat u ons laat weten hierop geen prijs meer te stellen. Zodra u dat doet, bewaart huisstunt alleen nog de persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen aantonen wanneer u ons dit hebt laten weten.
 • Als u gebruik maakt van onze producten of diensten, zoals de makelaarsmatch of kantooradvertenties, of als u andere producten bestelt in de huisstunt supportdesk of onze webshop, bewaren we uw persoonsgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van onze diensten.
 • Accountgegevens van uw account in de huisstunt supportdesk bewaren we zolang huisstunt daar een gerechtvaardigd belang voor heeft of tot u ze wilt (laten) verwijderen.
 • Makelaarsbeoordelingen publiceren we maximaal 3 jaar op het huisstunt-platform totdat u de mogelijkheid tot het achterlaten van beoordelingen in zijn geheel uitzet of de bezoeker zijn beoordeling intrekt.
 • Persoonlijke profielen waarover huisstunt op basis van profiling (zie voor meer informatie hierover ‘Hoe zit het met profiling?’) beschikt worden maximaal 24 maanden bewaard.
 • Financiële informatie zoals facturen bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 • Als er cookies of soortgelijke technieken op uw computer worden geplaatst, wordt de bewaartermijn daarvan weergegeven in ons cookiebeleid. Waar mogelijk beperkt huisstunt de opslagtermijn tot het minimaal noodzakelijk voor het uitvoeren van de gekoppelde functionaliteit.

Met wie deelt huisstunt persoonsgegevens?

Als u zich als makelaar aanmeldt bij huisstunt om objectgegevens te publiceren op het huisstunt-platform, deelt huisstunt de bij aanmelding verstrekte makelaarsgegevens met de NVM. Verder publiceren we uiteraard de door u aangeleverde makelaarsgegevens op uw verzoek op ons platform.

Ook werken we samen met derden voor het verlenen en verbeteren van onze diensten, voor de beveiliging van ons platform, voor het uitvoeren van marketing en voor het verbeteren van ons klantcontact. Zo werken we samen met hostingpartijen, communicatiepartijen die e-mails ten behoeve van marketingdoeleinden voor ons verzenden of namens huisstunt telefonisch contact met u opnemen, onderzoeks- en analysebureaus, de leverancier van ons datamanagementplatform en met partners die de dienstverlening namens ons uitvoeren, zoals in het geval van de huisstunt-webshop. Daarnaast werken we samen met een incassobureau om achterstallige betalingen te kunnen invorderen. Voor zover nodig hebben we met deze derden afspraken gemaakt ter bescherming van uw persoonsgegevens, waaronder afspraken over technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de verwerkte persoonsgegevens. Voor zover deze derden de persoonsgegevens verwerken op een locatie buiten de EER, doen zij dat met inachtneming van passende waarborgen, zoals modelcontractbepalingen opgesteld door de Europese Commissie.

Verder toont huisstunt als onderdeel van de zoekwidget makelaarsgegevens aan makelaars en andere geselecteerde partijen om deze te integreren in hun website. Ook kunnen makelaars ervoor kiezen om makelaarsbeoordelingen die geplaatst worden op het huisstunt-platform met behulp van een Iframe integreren in hun website.

Mocht het voorkomen dat (een of meer) onderdelen van de onderneming van huisstunt worden overgedragen aan een derde, dan kunnen als onderdeel van deze overname of de voorbereiding daarvan ook de (persoons)gegevens die huisstunt verwerkt worden overgedragen aan deze derde. Als deze situatie zich voordoet, zal huisstunt u hierover tijdig informeren via het huisstunt-platform.

Hoe beveiligt huisstunt persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat iemand anders uw persoonsgegevens onrechtmatig gebruikt of verwerkt, hebben we passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. We maken onder andere gebruik van fysieke (toegangs)beveiliging, wachtwoorden, codering van wachtwoorden en encryptie van data. We laten deze beveiligingsmaatregelen toetsen door een professionele derde partij en vullen ze aan of scherpen ze aan waar nodig.

Hoe zit het met social media?

Huisstunt neemt geen functionaliteiten van social media, zoals like-buttons of pixels, op huisstunt supportdesk op. We hebben zelf profielen op socialmediakanalen zoals Twitter en Facebook. Als u die volgt, leuk vindt of bekijkt, verschaft u ons en dat socialmediakanaal persoonsgegevens.

Als u via een socialmediakanaal communiceert met huisstunt, valt de registratie van onze communicatie binnen het domein van het gekozen kanaal en zijn de voorwaarden van dat kanaal van toepassing. Voor zover huisstunt die persoonsgegevens verwerkt voor eigen doeleinden, is deze privacyverklaring van toepassing.

Als u gebruik maakt van een zogenaamde social-media-‘handle’, dan kan huisstunt uw posts en bijbehorende persoonsgegevens op dit socialmediakanaal ophalen en tonen op uw kantoorpagina op het huisstunt-platform. Huisstunt voert geen verdere verwerkingen uit met deze persoonsgegevens.

Hoe zit het met profiling?

Profiling is het verzamelen van kenmerken, interesses en gegevens van u als makelaar, waarmee een profiel wordt gemaakt. Zo kunt u gerichte en relevante informatie, acties en relevante uitnodigingen voor events ontvangen.

Dit gebeurt op basis van persoonsgegevens die zijn verkregen met behulp van cookies en soortgelijke technieken (zie ons cookiebeleid), gecombineerd met andere persoonsgegevens die huisstunt verkrijgt, zoals persoonsgegevens die u invult (bijvoorbeeld op formulieren beschikbaar via huisstunt.nl/voormakelaars), bestellingen die u doet of features die u gebruikt (zoals de Marktverkenner) in de huisstunt supportdesk.

Huisstunt gebruikt profiling voor het personaliseren van informatie op het huisstunt-platform, telemarketing of het verzenden van voor u relevante mailings, acties en advertenties, voor afstemming van onze diensten en producten op uw persoonlijke behoeften en voor een optimale invulling van ons klantcontact. Zo kunnen wij uw acties op huisstunt.nl/voormakelaars analyseren met behulp van cookies als u daar toestemming voor geeft, om zo effectiever te kunnen inspelen op uw wensen en behoeften. Op die manier proberen wij de samenwerking met u doorlopend te verbeteren. Er wordt u geen content onthouden op basis van onze profiling.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op duidelijke, transparante en begrijpelijke informatie. U kunt uw persoonsgegevens die u via uw account in de huisstunt supportdesk hebt ingevoerd altijd inzien, aanpassen of verwijderen. Daarnaast kunt u contact opnemen om kosteloos persoonsgegevens in te zien die huisstunt op andere wijze over u heeft verkregen. U kunt huisstunt ook verzoeken om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Onder omstandigheden kunt u huisstunt verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens. Bovendien kunt u ons verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

Voor zover we uw gegevens gebruiken op basis van ons gerechtvaardigd belang, dan kunt u daar altijd bezwaar tegen maken.

Waar huisstunt uw persoonsgegevens gebruikt op basis van uw toestemming, dan kunt u die toestemming te allen tijde in te trekken. Als u bijvoorbeeld een nieuwsbrief ontvangt van huisstunt en deze niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven (en zo uw toestemming intrekken) door in de nieuwsbrief op afmelden te klikken.

Cookies en soortgelijke technieken kunt u gemakkelijk zelf verwijderen of blokkeren. Zie daarvoor ons cookiebeleid.

Als u een verzoek doet dat betrekking heeft op de manier waarop huisstunt omgaat met uw persoonsgegevens, kan huisstunt u altijd vragen om u te identificeren. Als u voor dat doel een kopie van uw ID-bewijs meestuurt, vragen we u om uw pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen over privacy bij huisstunt? Ben je het niet eens met het feit dat of de manier waarop huisstunt persoonsgegevens van jou verwerkt? Of kom je graag in contact met de Functionaris voor de Gegevensbescherming van huisstunt?

Stuur dan een e-mail naar helpdesk@huisstunt.nl.

We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met je in contact over jouw privacy bij huisstunt, ook als je ergens niet tevreden over bent. We lossen klachten uiteraard het liefst zelf direct met jou op, maar je hebt daarnaast ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid voor makelaars is geschreven op 23 september 2022. Huisstunt behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en raadt je aan om regelmatig op deze pagina te kijken. Wijzigingen in ons privacybeleid maken we bekend via e-mail of op ons platform.